Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”

24-11-2016, 14:47:42,

8 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 w sali 001 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” przygotowana w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, dane reprezentowanej instytucji, nr telefonu, adres e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2016 r. na adres e-mail: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl,

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (50 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.