Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”

16-12-2016, 15:56:27,

29 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali nr 324 w siedzibie MSWiA, przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie, będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu pn.: „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres e-mail: bartosz.twardowski@mswia.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2016 r. (włącznie), podając w treści wiadomości: imię, nazwisko, nr telefonu wraz z danymi reprezentowanej instytucji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

Przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu.