Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. „Budowa i rozwój Centralnego Systemu Danych o Zabytkach”

05-12-2016, 10:17:12,

16 grudnia 2016 r. o godz. 11:30 w Sali Konferencyjnej Narodowego Instytutu Dziedzictwa s. 260, na II piętrze budynku przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Budowa i rozwój Centralnego Systemu Danych o Zabytkach”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2016 r. na adres e-mail: gis@nid.pl.
Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału.

Ponadto, przejmie informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Liczba uczestników – ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).