Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „OPIK – Ogólnopolska Platforma Informacji Kolejowej”, w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

09-03-2016, 08:40:06,

Urząd Transportu Kolejowego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu: „OPIK – Ogólnopolska Platforma Informacji Kolejowej”, mającego na celu uruchomienie ogólnopolskiej teleinformatycznej platformy gromadzenia, wymiany, przetwarzania i publikacji aktualnych informacji służących podmiotom rynku kolejowego, pasażerom oraz administracji publicznej. Projekt zakłada utworzenie szeregu usług elektronicznych typu A2B i A2C obsługiwanych za pomocą aplikacji kompatybilnych z urządzeniami mobilnymi typu tablet i smartfon oraz komputerami typu PC. Urząd Transportu Kolejowego poprzez utworzenie i rozwój e-usług chce wpływać na podniesienie jakości, przyspieszenie przekazywania i udostępniania informacji kolejowej niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce.

e-UTK – aplikacja analityczna umożliwiająca zbieranie i agregowanie danych wprowadzanych przez podmioty rynku kolejowego m. in. w zakresie sprawozdawczości statystycznej, rejestru zdarzeń kolejowych i rejestru parametrów ryzyka. Prezentacja odbędzie się w dniu 22 marca 2016 roku w godzinach 12:00 – 13:00 w sali Lux-Torpeda, piętro 12, w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2016 r. do godziny 13.00, na adres e-mail: tymoteusz.trocki@utk.gov.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. Lista uczestników jest ograniczona, o możliwości udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.