Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej

07-01-2016, 10:17:09,

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”, przygotowywanego w związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się 21 stycznia 2016 roku o godzinie 12:00 w sali nr 3000 w budynku B gmachu głównego Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku na adres e-mail: s.wronkowska@bn.org.pl.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

http://bn.org.pl/bip/ogloszenia