Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna Prezentacja założeń projektu „Platforma Polskich Czasopism Naukowych”

04-10-2017, 15:07:25,

Publiczna Prezentacja założeń projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych”

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” . Obędzie się ona 20 października 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie ICM UW przy ulicy Tynieckiej 15/17, 02-630 Warszawa, sala 127 (I piętro).

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 18 października 2017 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres prezentacja.popc@icm.edu.pl.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.