Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Platforma wiedzy – naukowo-edukacyjny interaktywny portal Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”

15-03-2017, 08:16:00,

W dniu 27 marca 2017 r. w godz. 11.00-12.00 w siedzibie Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej przy pl. Zamkowym 4 w Warszawie w Sali Koncertowej odbędzie się prezentacja publiczna założeń projektu „Platforma wiedzy – naukowo-edukacyjny interaktywny portal Zamku Królewskiego w Warszawie –Muzeum”, przygotowywanego w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: kreszka@zamek-krolewski.pl, z podaniem imienia, nazwiska, nr. telefonu kontaktowego oraz danych reprezentowanej przez siebie instytucji.

Przebieg prezentacji zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

www:
https://zamek-krolewski.pl/bip/prezentacja-zalozen-projektu-platforma-wiedzy-naukowo-edukacyjny-interaktywny-portal-zamku-krolewskiego-w-warszawie-muzeum

BIP:

https://zamek-krolewski.pl/bip/_nocache