Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. „aplikacje.gov.pl – platforma systemu EZD”

24-11-2016, 15:37:48,

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa informuje, że 8 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „aplikacje.gov.pl – platforma systemu EZD” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w prezentacji do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: zwp@nask.pl w terminie do 2 grudnia 2016 r.

W treści maila prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mailowego do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

 

Miejsce prezentacji: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa,  sala konferencyjna 3.10.

Data: 8 grudnia 2016, godz. 9. 00