Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.

09-08-2018, 11:48:21,

Telewizja Polska zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

http://centruminformacji.tvp.pl/38396412/publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-digitalizacja-regionalnego-dziedzictwa-telewizyjnego-i-filmowego-z-archiwum-tvp-sa

Niniejsze zgłoszenie wypełnia zalecenia Instrukcji stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, a Informacja przekazywana jest do wiadomości Instytucji Pośredniczącej POPC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w celu publikacji informacji o prezentacji na stronie internetowej CPPC.