Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna Prezentacja założeń projektu „Leopoldina online – platforma integracji udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”

15-11-2016, 23:04:56,

W dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w ORATORIUM MARIANUM Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, pl. Uniwersytecki 1) odbędzie się Publiczna Prezentacja założeń projektu pn. „Leopoldina online – platforma integracji udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2016 roku (środa) na adres e-mail: biuro.projektu@uwr.edu.pl.

Komunikat Rektora