Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu pn.: „Polish Films”

13-08-2018, 08:51:44,

Szanowni Państwo,

28 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00, w siedzibie Studia Filmowego  KADR przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Polish Films” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Termin zgłaszania uczestnictwa w publicznej prezentacji mija 20 sierpnia 2018 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres studio@kadr.com.pl

W treści maila zgłoszeniowego prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa firmy lub instytucji (jeżeli dotyczy).