Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej”

24-11-2016, 14:59:54,

ANULOWANA

Akademia Sztuki Wojennej informuje, że 8 grudnia 2016 r. o godz 10,00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w prezentacji do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: j.mijewska@akademia.mil.pl w terminie do 6 grudnia, 2016 r. godz. 10.

W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Miejsce prezentacji: Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej, Al. gen A.Chruściela 103, budynek Nr 14 – Czytelnia.

Data: 8 grudnia 2016, godz. 10.