Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”

28-11-2016, 12:58:11,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław (sala 3A 141, III piętro).

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, przygotowywanego na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ II projektu: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji założeń projektu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 9 grudnia 2016 r. na adres: renata.slawinska@umed.wroc.pl.

W treści zgłoszenia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (telefon, e-mail) oraz dane reprezentowanej instytucji.

W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.