Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”

03-11-2017, 11:21:46,

Główny Urząd Statystyczny zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn.: „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”.

Planowane spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godzinie 13:00 w  siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, al. Niepodległości 208 , 00-925 Warszawa – sala nr 730.

Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres m.paczek@stat.gov.pl w terminie do 14 listopada 2017 r. do godz. 10:00. Prosimy w treści maila podać: imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Główny Urząd Statystyczny. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą  wyłącznie w celu przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych osobowych informuje o możliwości dostępu do swoich danych, ich poprawienia oraz wniesienia wniosku o zaprzestaniu ich przetwarzania.