Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu pt.: „Baza Informacji Naukowej Wspierającej Innowacyjne Terapie- BINWIT”

04-10-2017, 15:16:17,

W dniu 19.10.2017 r. w Sali 138  Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, o godz. 10.00, odbędzie się publiczna prezentacja projektu, pt.: „Baza Informacji Naukowej Wspierającej Innowacyjne Terapie – BINWIT”.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 12.10.2017r.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres:  binwit@iitd.pan.wroc.pl

W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego Publiczna prezentacja założeń projektu, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.