Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”

13-11-2016, 17:10:12,

W dniu 25.11.2016 r. w auli  Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, o godz. 13.00, odbędzie się publiczna prezentacja  założeń projektu, pt.:

„Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 21.11.2016 r.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres:  binwit@iitd.pan.wroc.pl

W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji (zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego: „Publiczna prezentacja założeń projektu) utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.