Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu pt. „Budowa repozytorium naukowego przez Uniwersytet Jagielloński celem upowszechniania dorobku naukowego pracowników UJ”

20-01-2016, 15:41:17,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu, pt. „Budowa repozytorium naukowego przez Uniwersytet Jagielloński celem upowszechniania dorobku naukowego pracowników UJ”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Prezentacja odbędzie się w dniu 16 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w Collegium Novum UJ w sali nr 30, ul. Gołębia 24 w Krakowie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2016 r. poprzez formularz zgłoszenia dostępny pod następującym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1eAcnrCVKT3O2tXaN4whTZ3yGESoBFm3bkWLdfMqh4N0/viewform?c=0&w=1