Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Digitalizacja zasobów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – cyfrowe udostępnienie informacji”

13-11-2016, 17:15:03,

W dniu 21.11.2016 r. w budynku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, przy ul. Słowackiego 7 o godz. 9.00 w sali 03, odbędzie się publiczna prezentacja projektu, pt.

„Digitalizacja zasobów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – cyfrowe udostępnienie informacji” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 17.11.2016r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  kanclerz@amuz.bydgoszcz.pl

W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adresu e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.