Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu pt. „Doskonalenie potencjału badawczego Instytutu Odlewnictwa poprzez digitalizację posiadanych zasobów nauki i ich udostępnienie w kontekście koncepcji Open Data, Akronim FRI4FREE „.

02-11-2017, 12:05:08,

„Instytut Odlewnictwa zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pt. „Doskonalenie potencjału badawczego Instytutu Odlewnictwa poprzez digitalizację posiadanych zasobów nauki i ich udostępnienie w kontekście koncepcji Open Data, Akronim FRI4FREE „.

Prezentacja odbędzie się w dniu 16.11.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Instytutu Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, w Sali Konferencyjnej (109) Budynku BLT.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie planowanym do złożenia w ramach naboru projektów do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji z sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1, Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Osoby i podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do dnia 15.11.2017 r. na adres e-mail: marcin.latallo@iod.krakow.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi reprezentowanej instytucji – jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.”