Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”

22-11-2016, 09:54:13,

Publiczna prezentacja założeń projektu pt.: „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. (środa) w siedzibie Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, ul. Waszkiewicza 1, o godzinie 12.00.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (podając w treści swoje imię i nazwisko, nr telefonu, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w terminie do dnia 6 grudnia 2016 r. na adres  mripas@ibs.bialowieza.pl

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji (zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego: „Publiczna prezentacja założeń projektu) utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.