Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu pt. „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”

13-11-2017, 11:50:32,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie informuje o publicznej prezentacji założeń projektu pt. „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Informacje o naborze do konkursu są dostępne na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-iii-konkurs/

Prezentacja odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. w Obiekcie Dydaktyczno-Administracyjnym przy ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, w Sali Konferencyjnej p. 233 II piętro o godz. 10:00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl  do dnia 16 listopada 2017r. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz nazwy i adresu reprezentowanej instytucji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji (zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego: „Publiczna prezentacja założeń projektu) utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Miejsce zamieszczenie ogłoszenia: http://www.bip.uj.edu.pl/dokumenty/ogloszenia?p_p_id=56_INSTANCE_Df4E&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1384597&articleId=137935750&widok=ogloszenie