Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu pt.”Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”.

28-09-2017, 15:04:43,

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pt.”Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” przygotowywanego na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Prezentacja odbędzie się 12 października 2017 r. o godz. 13.00 w Centrum Konferencyjnym PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres ekolomanska@piap.pl do 10 października 2017 r. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy).

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz