Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Wspomaganie edukacji położnych w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta”

22-11-2016, 11:09:29,

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  serdecznie zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu p.t. „Wspomaganie edukacji położnych w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Prezentacja odbędzie się w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, w dniu 7 grudnia 2016 roku o godzinie 11:00 w sali nr 35, ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji proszone są o zgłaszanie się do dnia 28 listopada 2016. Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem mailowym: agnieszka.iwan82@gmail.com. W treści maila należy podać swoje:

  • imię i nazwisko,
  • nr telefonu,
  • adres e-mail
  • dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.