Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU „REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNE POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ”

02-06-2017, 12:37:42,

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNE POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prezentacja odbędzie się w dniu 14.06.2017 r. o godz. 10oo   w budynku Rektoratu i  Biblioteki Głównej Al. 1000-lecia PP 7 w Kielcach sala nr 34 (parter).

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie udziału do Pani mgr Jolanty Sobielgi na adres e-mailowy: bibjs@tu.kielce.pl  w terminie do dnia 12.06.2017 r. (w treści zgłoszenia proszę podać: swoje imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktu oraz adres reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy). Udział w prezentacji  zostanie potwierdzony pocztą e-mailową.

Przebieg prezentacji utrwalony zostanie za pomącą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.