Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”

19-11-2018, 09:48:53,

Projekt „Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” przygotowywany jest przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP na konkurs odbywający się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Prezentacja założeń projektu odbędzie się 30 listopada 2018 roku o godz. 14.00 w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres [1]bkalinowska@piap.pl do 28 listopada 2018 r. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy).

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Szczegóły:

https://piap.pl/2018/11/16/prezentacja-zalozen-projektu-repozytorium-robotyki-cyfrowe-udostepnianie-zasobow-nauki-z-obszaru-robotyki-2/