Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Rozwiązania chmurowe oraz rozwój systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW) na rzecz administracji rządowej RP”

06-10-2017, 11:58:09,

W związku z planowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (dalej NASK-PIB) w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Rozwiązania chmurowe oraz rozwój systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW) na rzecz administracji rządowej RP”, która odbędzie się 20 października 2017 r. o godz. 08:30 w Warszawie. Dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się prezentacja, zostanie podany po zgłoszeniu.

NASK zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką cyfryzacji procesów back-office w administracji rządowej i w szczególności implementacją systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) w administracji rządowej. Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017 roku na adres: zwp@nask.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują. W temacie wiadomości należy wpisać: Chmura – EZD – PREZENTACJA PUBLICZNA. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.