Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej”

24-11-2016, 15:42:41,

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs dot. dofinansowania projektów w ramach Działania 2.1  „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa w sali nr 1.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: Ewelina.Sliwinska@kzgw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2016 roku, do godziny 12.00 podając w treści swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.