Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC.

18-10-2017, 14:26:03,

W dniu 23 października 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie, w Sali Konferencyjnej nr 4, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-10-19, na adres e-mail: mmilczarekszpak@ihit.waw.pl  Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia z przebiegu prezentacji stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.