Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń do projektu ”System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia”

01-12-2016, 10:17:03,

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia mieszcząca się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 informuje, iż w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz.11:00 odbędzie się prezentacja założeń do projektu ”System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd, działanie:  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Osoby, które są zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji założeń do ww. projektu proszę o zgłaszanie się do dnia 5 grudnia 2016 r. na adres e-mailowy: beata.kasinska@nfz.gov.pl