Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”

22-09-2017, 15:16:37,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu

„Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych  w bazie AGRO”. Prezentacja odbędzie się 9 października 2017 roku o godzinie 11.00 w budynku Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu przy ul. Witosa 45, 61-693 Poznań (Czytelnia Biblioteki Głównej, p.124).

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych  i zasobów nauki”  – typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki” ( 3 konkurs).

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 6 października 2017 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zokasprz@up.poznan.pl .

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.