Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnianie zasobów cyfrowych w ramach archiwalnego systemu informacji audiowizualnej” – Narodowy Instytut Audiowizualny

12-01-2016, 13:09:20,

22 stycznia 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie (bud. C, 2 piętro) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnianie zasobów cyfrowych w ramach archiwalnego systemu informacji audiowizualnej” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie obecności do dnia 18 stycznia 2016 r. do godziny 12.00 na adres mailowy: popc@nina.gov.pl. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).