Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Urzędu Lotnictwa Cywilnego „ Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego”

16-12-2016, 16:00:04,

29 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali nr 2 w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie ul. Flisa 2 w Warszawie, będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu pn.: „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego”, który planowany jest do realizacji w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja zasobów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres email: projekt@ulc.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.