Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”

24-11-2016, 10:06:46,

7 grudnia 2016 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przy Al. Niepodległości 188/192 w Warszawie, sala nr 557, będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)” przygotowanego w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o zgłaszanie się do dnia 30 listopada 2016 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem mailowym mniewiarowska@uprp.gov.pl .
W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Przebieg prezentacji publicznej będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.