Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Wdrożenie Platformy Zarządzania Zasobami – PZZ-STAT dla statystyki publicznej”

01-12-2016, 10:01:43,

Główny Urząd Statystyczny  informuje, że 14 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Wdrożenie Platformy Zarządzania Zasobami – PZZ-STAT dla statystyki publicznej” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w prezentacji do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: w.ignaczak@stat.gov.pl w terminie do 12 grudnia 2016 r.

W treści maila prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mailowego do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

 

Miejsce prezentacji: Główny Urząd Statystyczny, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,  sala 730 (7 piętro).

Data: 14 grudnia 2016, godz. 12. 00