Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania procesami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk”

21-11-2017, 10:42:30,

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie informuje o publicznej prezentacji założeń projektu pt. „Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania procesami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja zasobów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Prezentacja odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, w Czytelni Biblioteki INP PAN, p. 326, III piętro o godz. 8:00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.
Prosimy o potwierdzenie udziału na adres cin@inp.pan.pl do dnia 24 listopada 2017 r. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz nazwy i adresu reprezentowanej instytucji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji (zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego: „Publiczna prezentacja założeń projektu) utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.