Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „www.muzeach”

10-07-2018, 15:19:07,

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie zapraszają na publiczną prezentację założeń projektu pt. „www.muzeach” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 roku o godzinie 10.00 w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – Sala Konferencyjna A, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.

Termin zgłaszania uczestnictwa w publicznej prezentacji mija 23 lipca 2018 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres popc@muzeum-wilanow.pl

W treści maila zgłoszeniowego prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.