Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej”

25-02-2016, 15:53:09,

W związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 10 marca 2016 r., w godz. 9.00-11.00, w siedzibie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. Płockiej 9/11 (w sali konferencyjnej na II piętrze), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2015 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: bz@ufg.pl, podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują. Jednocześnie informuję, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.