Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu – Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

08-11-2017, 09:06:21,

W związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r., w godz. 9.00-11.00, w siedzibie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. Płockiej 9/11 (w sali konferencyjnej na II piętrze), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: bz@ufg.pl, podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują. Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk