Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowana platforma zarządzania e-usługami urzędu wojewódzkiego”

11-03-2016, 09:47:21,

Publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowana platforma zarządzania e-usługami urzędu wojewódzkiego”, w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 marca 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Zintegrowana platforma zarządzania e-usługami urzędu wojewódzkiego.”, przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2016 r. do godziny 15.30 na adres e-mail: michal.szerwinski@lubuskie.uw.gov.pl podając imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji / firmy, którą Państwo reprezentują.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają do dnia 22 marca 2016 r. do godziny 15.30 potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona (60 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby osób, zostanie wprowadzone dodatkowe ograniczenie zaproszenia maksymalnie 1 osoby z jednej instytucji / firmy.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie zaprotokołowany oraz utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.