Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacji założeń projektu „Wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji rozpraw sądowych (sprawy karne)”

04-03-2016, 16:07:31,

W związku z planowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „ Wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji rozpraw sądowych (sprawy karne)”, która odbędzie się 21 marca 2016 r. o godz. 12:00 w sali 329 budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką e-usług w resorcie sprawiedliwości.  Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2015 roku na adres: Magdalena.Przeslaw@ms.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.