Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie grantów dla gmin przez Beneficjentów działania 3.1 POPC

20-06-2018, 15:46:36,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Beneficjenci (Operatorzy) działania 3.1 POPC rozpoczynają nabór wniosków o przyznanie grantów dla gmin. Celem działania jest podnoszenie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednej gminy może wynieść 150 000 zł. Lista Operatorów prowadzących nabory Grantobiorców (gmin):

„Nabory operatorów”