Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 23 (oświęcimski) i NUTS 72 (chojnicki)

10-04-2018, 10:41:49,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w NUTS 23 (oświęcimski) i NUTS 72 (chojnicki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 23 (oświęcimski)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 72 (chojnicki)