Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 31 nyski i NUTS 68 świecki

05-03-2018, 08:33:17,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 31 (nyski) oraz NUTS 68 (świecki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 31 (nyski)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 68 (świecki)