Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 4, NUTS 15, NUTS 26, NUTS 30, NUTS 33, NUTS 38, NUTS 47, NUTS 53, NUTS 63, NUTS 70

29-03-2018, 15:36:52,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 4 (wrocławski), NUTS 15 (łódzki), NUTS 26 (ostrołęcki) NUTS 30 (warszawski zachodni), NUTS 33 (krośnieński), NUTS 38 (łomżyński), NUTS 47 (gliwicki), NUTS 53 (sandomiersko-jędrzejowski), NUTS 63 (koszaliński), NUTS 70 (płocki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Jednocześnie informujemy, że w ramach NUTS 26 (ostrołęcki) i NUTS 70 (płocki) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.