Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 44 (bielski) i NUTS 45 (bytomski)

11-05-2017, 13:31:53,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 44 (bielski) i NUTS 45 (bytomski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 44 (bielski)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 45 (bytomski)