Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 58 (koniński) i NUTS 60 (pilski)

12-04-2018, 12:19:00,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w NUTS 58 (koniński) i NUTS 60 (pilski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 58 (koniński)
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 60 (pilski)