Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 8 włocławski

20-03-2018, 13:14:45,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 8 (włocławski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 8 (włocławski)