Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 9 bialski, NUTS 39 suwalski, NUTS 67 inowrocławski

28-03-2018, 12:54:51,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 9 (bialski), NUTS 39 (suwalski) i NUTS 67 (inowrocławski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 9 (bialski)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 39 (suwalski)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach NUTS 67 (inowrocławski)