Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach I rundy dla działania 1.1 POPC

06-07-2018, 15:21:47,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 3 obszarów konkursowych.

Zestawienie ocen obszarów – aktualizacja  z dnia 2018-07-06