Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach I rundy dla działania 1.1 POPC

13-07-2018, 15:33:11,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla kolejnych 12 obszarów konkursowych. Do rozstrzygnięcia pozostało jedynie 7 obszarów. Wyniki już w następnym tygodniu.

Zestawienie ocen obszarów – aktualizacja  z dnia 2018-07-13